TK ministra životného prostredia

TASR TV, 4. júna 2021 10:00

Téma: Predstavenie reformného legislatívneho balíka zmien v ochrane prírody a životného prostredia, ktoré ministerstvo presadzuje a spolupracuje s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/LaZF8NOEXmI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu