TK ministra životného prostredia SR Jána Budaja

TASR TV, 8. júna 2021 11:01

Tlačová konferencia ministra životného prostredia SR Jána Budaja

Téma: Aktuálny stav riešenia gudrónových jám v Predajnej.
Informovať budú aj štátny tajomník ministerstva Michal Kiča a generálna tajomníčka služobného úradu Daša Turbová.<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/69ZkqYc8DqE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu