TK ministra vnútra SR Šutaja Eštoka a predsedu ZMOS Božika

TASR, 26. februára 2024 10:00<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/s6fzCW0Nz9Y?si=lCYM5uwO3mTHnNZa" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring