TK ministra školstva Branislava Gröhlinga - reforma obsahu vzdelávania

TASR TV, 13. januára 2022 10:00

Téma: Ďalší krok v reforme obsahu vzdelávania

Hostia: riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová, výskumný a vývojový zamestnanec ŠPÚ pre inovácie v predškolskej a elementárnej pedagogike Petra Fridrichová.<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/LtsXibgj3dk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu