TK ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erika Tomáša

TASR, 7. februára 2024 11:33<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/hn3m5O2hckI" title="TK ministra práce Erika Tomáša - opatrovateľská služba" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu