TK ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka

TASR TV, 5. augusta 2022 13:30

TK ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka.

Téma: Najzaujímavejšie analytické výstupy z vyhodnotenia Prvej pomoci - Efektívnosť Prvej pomoci; Objem finančných príspevkov a podporené pracovné miesta a Podporené subjekty podľa veľkosti a odvetvia.<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=280&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftasrtv.sk%2Fvideos%2F1792009014471273%2F&show_text=true&width=560&t=0" width="700" height="394" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu