TK ministra I. Korčoka a českého ministra J. Kulhánka

TASR TV, 28. apríla 2021 12:01

TK ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka a ministra zahraničných vecí ČR Jakuba Kulhánka po rokovaní, na ktorom budú hovoriť o aktuálnych otázkach dvojstrannej a regionálnej spolupráce, medzinárodno-bezpečnostnej situácii a o Fonde obnovy a Konferencii o budúcnosti Európy.
<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/1QWuBQ0BB14" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu