TK ministerky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej

TASR TV, 4. januára 2021 14:30

TK ministerky spravodlivosti SR Márie Kolíkovej pri príležitosti zasadnutia Kontrolnej komisie zriadenej v súvislosti s mimoriadnou udalosťou v ÚVV a ÚVTOS Prešov z 29. decembra 2020, ktorej zriadenie avizovala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Témou budú informácie o zložení komisie, jej štatúte a ďalších krokoch.



<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/9bAlRMhCsWI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu