TK ministerky kultúry SR Natálie Milanovej

TASR TV, 30. apríla 2021 13:00

TK ministerky kultúry SR Natálie Milanovej.

Téma: Spustenie COVID dotácií pre fyzické osoby v kultúre a kreatívnom priemysle.



<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/_klW9ceOCpA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu