TK Matúša Valla za účasti starostov mestských častí

TASR TV, 8. januára 2021 10:00

Témou je postup na zlepšenie možností testovania v Bratislave<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/T2M2higbF3g" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu