TK Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy

TASR, 24. mája 2023 12:30

Téma: Úpravy cien cestovného v rámci integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji

Na TK bude informovať primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo, námestníčka primátora Bratislavy Táňa Kratochvílová, riaditeľ odboru dopravy BSK Michal Halabica, poverený generálny riaditeľ BID Matúš Kužel, generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA Mobility Solutions Peter Sádovský a predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/idbvvjTIXwU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring