TK hlavného mesta SR Bratislavy

TASR TV, 8. decembra 2020 13:02

Téma: Aktuálna situácia spojenej s vývojom šírenia ochorenia COVID-19 na území Bratislavy

Na TK sa zúčastnia: primátor Bratislavy Matúš Vallo, námestníčky primátora Táňa Kratochvílová, Lucia Štasselová a Zdenka Zaťovičová a Tatiana Sedláková, poverená zastupovaním riaditeľa Sekcie sociálnych vecí.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu