TK Bratislavského samosprávneho kraja - spustenie projektu

TASR TV, 6. júna 2023 13:00

Téma: Spustenie pomáhajúceho projektu "Je ok, ak nie si ok" zameraného na duševné zdravie mladých<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/rtiGgnwfGDA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring