TK Bratislavského samosprávneho kraja

TASR TV, 18. januára 2021 9:32

Témou tlačovej konferencie je otvorenie mobilného odberového miesta pri Úrade BSK, ktoré vzniklo v spolupráci s hlavným mestom SR. Slúžiť bude najmä pre kľúčovú infraštruktúru v kraji.<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/l3tWnbfmjhs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu