Príchod pápeža Františka na svätú omšu v Šaštíne

TASR, 15. septembra 2021 9:15

Svätá omša na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne - homília Svätého Otca.<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/B4SodIPank4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu