Spoločné vyhlásenie prezidentky Z. Čaputovej a P. Pellegriniho

TASR TV, 16. mája 2024 11:30<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/9aY7R1LQPUg?si=1QFi7jJAzMcSiUp_" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring