Slávnostné podpísanie sprievodného listu k Plánu obnovy a odolnosti SR

TASR TV, 28. apríla 2021 14:30

Slávnostné podpísanie sprievodného listu k Plánu obnovy a odolnosti SR<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/IkFuAskMvVk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu