R. Sulík odpovedá na otázky po vymenovaní novej vlády

TASR TV, 1. apríla 2021 13:43

Richard Sulík odpovedá na otázky po vymenovaní novej vlády<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/Bte0MvUMH1c" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu