Premiér E. Heger o rozvoji vedy a výskumu

TASR TV, 7. júna 2021 15:00

TK predsedu vlády SR Eduarda Hegera po stretnutí s predstaviteľmi Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied.

Téma:
Rozvoj vedy a výskumu na Slovensku<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/PwItD7Z9RCc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu