TK primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla

TASR TV, 31. marca 2021 12:05

TK primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla, riaditeľa Metropolitného inštitútu Bratislavy Jána Mazúra, zástupcu Mestských lesov Bratislavy a oddelenia životného prostredia.

Téma: Predstavenie projektu Živé miesta - Bratislava prináša veľkú obnovu verejných priestranstiev<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/sbr_tRuRing" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu