Záznam po vymenovaní vlády SR na čele s premiérom Eduardom Hegerom

TASR TV, 1. apríla 2021 10:53

Sledujte záznam po vymenovaní novej vlády SR na čele s premiérom Eduardom Hegerom.<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/s-G8_0WNuvY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu