NAŽIVO: Brífing V. Remišovej o rokovaní vlády

TASR TV, 12. januára 2022 14:35

Sledujte naživo.<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/gzQml2ix2DI" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu