Minister MZVaEZ I. Korčok o aktuálnych zahraničnopolitických témach

TASR TV, 8. apríla 2021 11:00

Minister MZVaEZ I. Korčok o aktuálnych zahraničnopolitických témach.

Téma: Aktuálne zahraničnopolitické témy a priority rezortu diplomacie na tento rok<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/pSakGbDUr70" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu