Brífing Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s.

TASR TV, 6. apríla 2021 13:00

Brífing Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. za účasti podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka a štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Karola Galeka

Téma: Posilnenie stability európskej prenosovej sústavy v dotknutom regióne a ukončenie stop-stavu na pripájanie nových obnoviteľných zdrojov energie – spustenie nových cezhraničných slovensko-maďarských vedení 400 kV v lokalitách Gabčíkovo – Gönyű – Veľký Ďur a Rimavská Sobota – Sajóivánka.<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/TuiZrYyKFlY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu