Brífing ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího

TASR, 30. októbra 2020 15:30

ratislava 30. októbra (TASR TV) - Brífing ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího

Téma: Aktuálna epidemiologická situácia v súvislosti s COVID-19
<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/kSVw1wrBBX8" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu