Brífing ministra školstva a ministra spravodlivosti po rokovaní vlády

TASR, 22. februára 2024 10:09<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/uLNbApcmrL4" title="Brífing ministra školstva T. Druckera a ministra spravodlivosti B. Suska po rokovaní vlády SR" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring