Brífing ministra práce, sociálnych vecí a rodiny M. Krajniaka

TASR TV, 18. januára 2021 15:05

Témou je pilotné očkovanie zamestnancov a klientov v zariadeniach sociálnych služieb.

Na brífingu budú ďalej informovať minister zdravotníctva SR Marek Krajčí, primátor hlavného mesta Bratislava Matúš Vallo, riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR Ján Hudák, poverená zastupovaním riaditeľa sekcie sociálnych vecí Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava Tatiana Sedláková a riaditeľka ZPS Petržalský domov seniorov Jana Artnerová.<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftasrtv.sk%2Fvideos%2F250963399719744%2F&show_text=false&width=560" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu