Brífing ministra financií L. Kamenického po rokovaní vlády SR

TASR TV, 6. februára 2024 12:20<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/fN0h2QGf34A?si=Ox-kGPFNFOGhKGWJ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu