Brífing Ministerstva životného prostredia SR

TASR TV, 5. decembra 2023 11:00

Téma: Pomáhame obciam, chránime prírodu a ľudí

Informovať budú: Tomáš Taraba, podpredseda vlády a minister životného prostredia SR a Filip Kuffa, štátny tajomník MŽP SR.<iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/HXweOGNu4fI?si=4iuhM3InbLMzUrtX" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu