11. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

TASR TV, 12. februára 2024 10:00<div class="articlepanel right" style="width:780px"><iframe width="700" height="394" src="https://www.youtube.com/embed/yWa7-S5yuDA?si=TfxUwkGAAv7bcpeV" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe></div>
Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu