OTS: QUDAL: Lidl je najkvalitnejší medzinárodný maloobchodný reťazec na Slovensku

TASR, 19. augusta 2014 12:07

OTS: PRIESKUM: QUDAL - QUality meDAL 2014/2015 SLOVENSKO

Bratislava/Zürich 19. augusta (TASR-OTS) - Ako odhalil prieskum QUDAL - QUality meDAL uskutočnený na Slovensku, Slováci považujú medzinárodný maloobchodný reťazec Lidl za najkvalitnejší na slovenskom trhu.

V prvom prieskume QUDAL - QUality meDAL na Slovensku respondenti uviedli, že Lidl je najkvalitnejším medzinárodným maloobchodným reťazcom pôsobiacim na slovenskom trhu.

Toto je výsledok prvého prieskumu QUDAL - QUality meDAL na Slovensku, ktorý realizovala švajčiarska organizácia ICERTIAS - International Certification Association GmbH. Organizácia meria skúsenosti a spokojnosť občanov s kvalitou ponúkaných produktov a služieb.

Prieskum QUDAL - QUality meDAL sa na území Slovenska uskutočnil v máji 2014, a to na vzorke 1200 respondentov. Respondentmi boli občania Slovenska nad 15 rokov, ktorí používajú internet a zúčastnili sa on-line prieskumu QUDAL. Prieskum sa uskutočnil prostredníctvom webového dotazníka použitím metódy CAWI - DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing - Deep Mind Awareness (Dotazníkové šetrenie v prostredí internetu)).

V kategórií medzinárodné maloobchodné reťazce sme respondentom položili túto otázku:

„Uveďte názov MEDZINÁRODNÉHO (ZAHRANIČNÉHO) maloobchodného reťazca, ktorý podľa vašej osobnej skúsenosti a názoru ponúka absolútne najvyššiu úroveň kvality na slovenskom trhu.“ Najviac opýtaných odpovedalo: Lidl. Podľa hlasovania Slovákov, ktorí sa zúčastnili prieskumu QUDAL - QUality meDAL, môžeme uzavrieť, že Lidl ponúka slovenským zákazníkom pri nákupe absolútne najvyššiu kvalitu spomedzi všetkých zahraničných maloobchodných reťazcov.

Je dôležité spomenúť, že prieskum QUDAL nemeria podiel na trhu ani silu značky, ale výhradne iba skúsenosť, spokojnosť s kvalitou služby a ponuku trhu tak, ako ich vnímajú opýtaní. Metodika a vzorka

Prieskum QUDAL - QUality meDAL – Slovensko 2014/2015 vykonala švajčiarska organizácia ICERTIAS - International Certification Association GmbH na území Slovenska v máji 2014 pomocou on-line prieskumu a metódy CAWI - DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing - Deep Mind Awareness). Zúčastnilo sa ho 1 200 občanov Slovenska nad 15 rokov, ktorí používajú internet. Prieskum pokryl celé územie Slovenska.

O projekte QUDAL

QUDAL - QUality meDAL (www.qudal.com) je projekt švajčiarskej organizácie ICERTIAS - International Certification Association GmbH (www.icertias.com). Projekt QUDAL skúma a oceňuje subjekty (produkty, služby, médiá, verejné osoby, kultúru a šport atď.), ktoré podľa názoru občanov, t. j. samotných spotrebiteľov, ponúkajú na danom území najvyššiu úroveň kvality.

Cieľom projektu QUDAL je upozorniť verejnosť na dôležitosť kvality pri každodennom výbere, na právo občanov na produkty najvyššej kvality, ako aj uľahčiť a zjednodušiť spotrebiteľom spôsob vyhľadávania produktov a služieb tej najvyššej kvality. Prieskum QUDAL - QUality meDAL sa realizuje plne v súlade s ustanoveniami „Medzinárodného kódexu praktík marketingových a sociálnych výskumov," ktorý prijala Medzinárodná obchodná komora (ICC) aj svetové združenie odborníkov pre výskum (ESOMAR).

Doplňujúce informácie: QUDAL - QUality meDAL International ICERTIAS – International Certification Association GmbH Zürichbergstrasse 7, 8032 Zürich, Švajčiarsko

ABOUT QUDAL - QUality meDAL QUDAL - QUality meDAL (www.qudal.com) is a continuous project for research and awarding products, services and other subjects in local and international markets that offer the best quality - exclusively based on the experience and opinions of consumers. On a global scale, the QUDAL - QUality meDAL project is conducted and supported by the Swiss organization ICERTIAS - International Certification Association GmbH based in Zurich, Switzerland. While conducting their researches for the QUDAL system, ICERTIAS cooperates with many independent local and international organizations, in turn encouraging cooperation related to raising awareness of the importance of quality both on the local market and at the global level.

ABOUT ICERTIAS ICERTIAS - International Certification Association GmbH is a private, politically independent organization based in Zurich, Switzerland. ICERTIAS (www.icertias.com) stimulates innovative ways of market testing and research at both local and international levels. The organization is primarily focused on the global recognition and promotion of product quality and value. ICERTIAS also encourages international cooperation between current and new testing, research and certification organizations and promotes collaborative development of testing, research and certification tools across national borders. Operating from a consumer perspective, ICERTIAS educates local organizations to promote products and services tested to meet its high-quality standards, offer better value, and extend such quality to local and international markets. Internationally, ICERTIAS is now best known for its Best Buy Award (www.bestbuyaward.org) and QUDAL - QUality meDAL (www.qudal.com) research and certification systems.

IMPORTANT NOTICE FOR EDITORS The Information and data presented in this report and announcement are for informational purposes only. This report is neither designed nor intended to be used for making investment decisions. ICERTIAS (ICERTIAS – International Certification Association GmbH, Zurich, Switzerland), as well as the distributor of the information from this report, cannot be in any way responsible for decisions or actions carried out based on the results of the survey, and/or the information contained in this document. The entire survey was conducted with special attention and effort to present results in a precise and transparent manner. However, ICERTIAS and/or its partners, managers, and/or its employees are not liable for the accuracy and/or credibility of the information presented here or in the survey.

Copyright © 2014, ICERTIAS International Certification Association GmbH, Zurich, Switzerland

Unsubscribe / Change profile

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

lt

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu