OTS: Zmeny v predstavenstve a dozornej rade SPP - distribúcia, a.s.

TASR, 24. januára 2013 12:21

Bratislava 24. januára (TASR-OTS) - Novým predsedom predstavenstva spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., sa dnes stal František Čupr. Mimoriadne zmeny boli schválené dňa 23. januára 2013 na základe rozhodnutia jediného akcionára.

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., (SPP) ako akcionár na svojom mimoriadnom valnom zhromaždení v súvislosti so zmenou akcionárskej štruktúry odvolal 23. januára 2013 z orgánov SPP - distribúcia, a.s., zástupcov doterajšieho akcionára, spoločností E.ON Ruhrgas AG a GDF SUEZ. Akcionár zároveň schválil nových členov predstavenstva a dozornej rady SPP - distribúcia, a.s., zo zástupcov spoločnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH).

Od 24. januára 2013 je novým predsedom predstavenstva spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., František Čupr, ktorý vystriedal na tejto pozícii Sebastiana Jochema. Ďalším novým členom tohto najvyššieho riadiaceho orgánu sa stal Petr Hájek, ktorý nahradil vo funkcii Jean-Pierre Béringuiera.

Od 24. januára 2013 sú zmeny aj v zložení dozornej rady SPP - distribúcia, a.s. Jej novým členom sa stal Robert Ševela namiesto Ekkeharda Ludwiga.

Aktuálny zoznam členov predstavenstva SPP - distribúcia, a.s., od 24. januára 2013:

Ing. František Čupr, MBA - predseda predstavenstva Ing. Štefan Šebesta - podpredseda predstavenstva Mgr. Petr Hájek - člen predstavenstva

Aktuálny zoznam členov dozornej rady SPP- distribúcia, a.s., od 24. januára 2013:

Ing. Rastislav Chovanec - predseda dozornej rady

Podpredseda dozornej rady bude zvolený na najbližšom zasadnutí dozornej rady spoločnosti SPP - distribúcia, a.s.

členovia: Pavol Korienek Ing. Robert Procházka Ing. Miroslav Recký Ing. Robert Ševela, Ph.D. Richard Vadkerty

Životopis - Ing. František Čupr, MBA, predseda predstavenstva SPP - distribúcia, a.s.

Narodil sa v roku 1974. Absolvoval Provozně-ekonomickú fakultu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a v roku 2006 získal diplom Master of Business Administration (titul MBA). Po skončení štúdia pracoval v spoločnosti Jihomoravská energetika, a.s., v Brne, kde pôsobil 7 rokov na rôznych manažérskych pozíciách, okrem iného tiež ako zástupca riaditeľa divízie predaja a riaditeľa stratégie. V roku 2005 začal pracovať pre investičnú skupinu J&T, kde sa venoval energetickým projektom. V rovnakom roku založil obchodnú spoločnosť s elektrickou energiou a zemným plynom EP Energy Trading, a.s., (predtým United Energy Trading, a.s.), kde pôsobil ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ až do roku 2012. Zaoberá sa taktiež projektmi obnoviteľných zdrojov v Českej republike a Slovenskej republike. V rokoch 2006 - 2010 bol členom dozornej rady spoločnosti Pražská energetika, a.s. Od roku 2009 pôsobí zároveň ako člen dozornej rady spoločnosti Pražská teplárenská a.s. Od 24. januára 2013 je predsedom predstavenstva SPP - distribúcia, a.s.

Životopis - Mgr. Petr Hájek, člen predstavenstva SPP - distribúcia, a.s.

Narodil sa v 1971. Absolvoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Karlovy v Prahe. Svoju profesijnú kariéru začal v roku 1994 v Živnostenské Banke ako analytik cenných papierov. V roku 1997 pracoval pre HSBC v Prahe (jedna z najväčších spoločností na svete poskytujúca bankové a finančné služby). Od roku 1998 pracuje pre investičnú skupinu J&T/EPH v oblasti fúzií a akvizícií, pôvodne ako analytik, v súčasnosti v pozícii senior projekt manažéra. Podieľal sa na akvizíciách, riadenia a reštrukturalizáciách významnej časti spoločností v portfóliu J&T/EPH. Bol predsedom a členom predstavenstva mnohých spoločností vlastnených J&T/EPH. Od roku 2011 je predsedom predstavenstva spoločností United Energy, a.s., a spoločnosti První Mostecká, a.s., a v súčasnosti je tiež konateľom spoločnosti SOR Libchavy spol. s.r.o. Od 24. januára 2013 je členom predstavenstva SPP - distribúcia, a.s.

Ivana Zelizňáková manažér pre komunikáciu

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

mš pop

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu