OTS: Vzdelávanie IT odborníkov na Slovensku: Unicorn Systems SK posilnil...

TASR, 1. marca 2024 12:45

OTS: Vzdelávanie IT odborníkov na Slovensku: Unicorn Systems SK posilnil spoluprácu so Žilinskou univerzitou

Bratislava 1. marca (TASR/OTS) - Spoločnosť Unicorn Systems SK podpísala zmluvu o spolupráci s Fakultou riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite. Tým otvára nové možnosti pre študentov aj pre rozvoj inovácií v oblasti IT. Partnerstvo sľubuje prepojenie teoretických znalostí s praktickými skúsenosťami a bude mať prínos ako pre samotné vzdelávanie, tak aj pre budúce uplatnenie absolventov na pracovnom trhu.

Chronický nedostatok IT odborníkov na slovenskom trhu núti miestne firmy hľadať cesty, ako si vychovať vlastných pracovníkov. Slovenská pobočka renomovanej európskej spoločnosti Unicorn preto na začiatku tohto roku podpísala partnerskú zmluvu o spolupráci s Fakultou riadenia a informatiky na Žilinskej univerzite. „S fakultou spolupracujeme už od roku 2022 a vďaka podpisu tohtoročného memoranda ešte rozšírime našu doterajšiu spoluprácu, ktorá študentom prostredníctvom know-how našich kolegov poskytne pridanú hodnotu v podobe praktických skúseností,“ popisuje budúcu spoluprácu Michal Drha, manažér divízie Unicorn Systems SK.

Rozvoj a integrácia nových technológií

Spolupráca medzi Unicorn Systems SK a Žilinskou univerzitou sa zameriava predovšetkým na integráciu praktických aspektov a najnovších trendov v oblasti IT do výučby. „Voliteľný predmet Orchestračné nástroje pre kontajnery, študentom poskytne komplexný prehľad o moderných DevOps praktikách, cloudových technológiách a mikroservisnej architektúre,“ hovorí Daniel Rajčan, Cloud Architect zo spoločnosti Unicorn Systems SK a zároveň aj jeden z vyučujúcich. „Vždy som bol zástancom názoru, že ľudia, ktorí pracujú v IT, nemôžu zostať na jednom mieste a prestať sa vzdelávať. Moderné IT technológie sa vyvíjajú veľmi rýchlo a tým pádom sme my IT-čkári nútení držať krok s vývojom, čo nás núti sa každý deň učiť niečo nové. Vďaka predmetu sa študenti už na akademickej pôde stretávajú s technológiami, ktoré sa ani v roku 2024 na slovenských univerzitách takmer neučia, hoci sú už bežnou súčasťou IT trhu. Budúci absolventi budú mať veľkú konkurenčnú výhodu,“ dodáva Daniel Rajčan.

Okrem výučby voliteľného predmetu Unicorn Systems SK a Žilinská univerzita spoločne organizujú rad doplnkových aktivít. Patria medzi ne odborné prednášky, workshopy a špeciálne akcie typu „týždeň podnikovej praxe“, kde majú študenti príležitosť zoznámiť sa s realitou pracovného života, získať rady pre písanie životopisov alebo prípravu na pohovory. Všetky aktivity sú navrhnuté tak, aby posilnili prepojenie teórie s praxou a podporili vznik nových profesijných väzieb medzi študentmi a spoločnosťou. Spolupráca tiež otvára dvere pre talenty, ktoré sa na akademickej pôde objavia. „Ponúkneme im možnosť zapojenia do reálnych projektov a prípadne aj budúce uplatnenie v rámci našej spoločnosti,“ vysvetľuje Lucie Dragúňová, obchodná riaditeľka Unicorn Systems SK.

Podpora a zapojenie talentov do praxe

Táto iniciatíva je príkladom úspešného modelu spolupráce medzi podnikovým a akademickým sektorom, ktorý prináša vzájomný prospech. Podporuje nielen vzdelávanie a prípravu študentov na budúcu kariéru, ale tiež umožňuje spoločnosti Unicorn Systems SK priamy prístup k inovatívnym myšlienkam a talentom. Spoločnosť Unicorn preto už prakticky od svojho vzniku investuje do vzdelávania, a to jednak prostredníctvom svojej súkromnej vysokej školy Unicorn University, ktorá viac než tisícke študentov ponúka bakalárske aj magisterské študijné programy v oblastiach ako sú Softvérový vývoj, Business management alebo Aplikovaná ekonómia a analýza dát. Pre študentov základných a stredných škôl vytvoril Unicorn online vzdelávaciu platformu Red Monster, ktorá žiakom ponúka kurzy literatúry, dejepisu, matematiky a radu ďalších predmetov. V minulom roku Unicorn navyše naviazal partnerstvo so Slovenskou a Českou stredoškolskou esportovou ligou (SČSEL), kde by rovnako chcel podchytiť nadaných študentov a ponúknuť im perspektívu v podobe štúdia na Unicorn University, prípadne budúceho zamestnania.

Unicorn je renomovaná európska spoločnosť poskytujúca tie najväčšie informačné systémy a riešenia z oblasti informačných technológií. Dlhodobo sa sústredíme na vysokú pridanú hodnotu a konkurenčnú výhodu prinášanú našim zákazníkom. Pôsobíme na trhu už od roku 1990 a za tú dobu sme vytvorili radu špičkových a rozsiahlych riešení, ktoré sú rozšírené a užívané medzi tými najvýznamnejšími podnikmi z rôznych odvetví. Zároveň vyvíjame Unicorn Universe – Digital Twin Construction Kit. Tento produkt využíva internetovú službu Plus4U na poskytovanie rozsiahleho portfólia služieb založených na robustných softvérových riešeniach pre malé a stredné podniky a koncových užívateľov. Náš softvér pomáha efektívnemu a šetrnému zaobchádzaniu s prírodnými zdrojmi a ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu.

Naším cieľom je vzdelávať ľudí a tiež spoločnosť. Preto sme v roku 2007 založili Unicorn University, ktorá zároveň prevádzkuje Unicorn Top Gun Academy – komplexný vzdelávací systém pre našich spolupracovníkov, teda pre všetkých z nás.

Kontakt pre médiá:

Jan Pastor

PP Partners Prague

Opletalova 1417/25

110 00 Praha 1

GSM: +420 777 282 541

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring