OTS: Vyhlásenie Úradu magistrátu zvrchovaného rádu svätého Jána z Jeruzalema...

TASR, 16. apríla 2018 8:46

OTS: Vyhlásenie Úradu magistrátu zvrchovaného rádu svätého Jána z Jeruzalema, Maltézski rytieri, Federácia nezávislých priorátov (KMFAP)

Bratislava 16. apríla (TASR-OTS) - Úrad magistrátu bol prekvapený, že nás niektoré tlačové orgány v Slovenskej republike zobrazujú ako falošný rád a ako podvod. Považujeme za nevyhnutné a odôvodnené vydanie nasledujúceho vyhlásenia týkajúceho sa týchto falošných obvinení zo strany tlače:

Zvrchovaný rád Sv. Jána z Jeruzalema, Maltézski rytieri, Federácia nezávislých priorátov (KMFAP) je štát bez územia a v tejto kapacite udržiava bilaterálne diplomatické a konzulárne vzťahy s mnohými členskými štátmi OSN, ako subjekt medzinárodného práva. Na vykonávanie našich diplomatických činností vydávame diplomatické pasy, ktorých používanie je prísne regulované v súlade s medzinárodným právom a praxou.

Naša humanitárna činnosť je rozsiahla a uznávaná v mnohých krajinách sveta. Takže na Slovensku máme aktívnu Slovenské Veľkopriorstvo, ktorá sa zúčastnila a v súčasnosti sa podieľa na organizácii niekoľkých humanitárnych akcií.

Falošné obvinenia ohrozujú aj budúcu činnosť týchto humanitárnych aktivít a to niektorými novinármi, ktorí zrejme zavádzajú verejnosť prostredníctvom zdanlivo nedostatočnej znalosti faktov a ich deformáciou.

"Nová pápežská inštitúcia" riadená a financovaná Vatikánom, Rád maltézskych rytierov (SMOM) nemôže byť považovaný za legitímneho dediča starovekého rádu a nie je nezávislý, ale jeho status je predmetom medzinárodného práva - rovnako ako náš, ako právoplatného zástupcu starovekého rádu (rozsudok talianskeho súdu z roku 1955).

V priebehu posledných desaťročí mnohé rozsudky súdu jasne deklarovali našu medzinárodnú zákonnosť a nezávislosť - aj v Európskej únii.

Prvkami uplatňovania našej nezávislosti sú udržiavanie diplomatických väzieb, okrem iného vydávanie úradných dokumentov a ocenení, vydávanie meny a prevádzku rôznych štátnych inštitúcií. Prostredníctvom našej Ekumenickej rady máme vynikajúce vzťahy s mnohými náboženstvami. Naša diplomatická činnosť bola často úspešná tam, kde tradičná diplomacia zlyhala a slúži mierovému spolužitiu národov na zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. V mnohých krajinách úspešne napomáhame pri vytváraní významných investícií a rozvojových projektov.

Sme hrdí na štyri tisíc Rytierov a Dám, ktorí pochádzajú z viac ako šesťdesiatich krajín sveta a sú výrazne uznávanými predstaviteľmi v ekonomickom svete, vo vede či v umení, ako aj priekopníkmi sociálneho pokroku a rozvoja.

Slovensko je silný, hrdý a nezávislý štát, do ktorého vnútorných záležitosti nechceme zasahovať v akejkoľvek forme. A netolerujeme, aby sa naše meno zneužívalo na domáce politické súperenie. Z tohto dôvodu vyzývame všetky dotknuté tlačové orgány, aby upravili svoje tvrdenia, a ak tak neurobia, budeme nútení podniknúť všetky potrebné právne kroky.

Zvažujeme, že v blízkej budúcnosti uskutočníme tlačovú konferenciu v Bratislave, na ktorej predstavíme skutočné fakty a sme pripravení reagovať na otázky novinárov.

Úrad magistrátu

AUBURN / NEW YORK / USA

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring