OTS: V Šen-čene sa bude tento mesiac konať Veľtrh námorného hospodárstva...

TASR, 10. októbra 2019 11:05

OTS: V Šen-čene sa bude tento mesiac konať Veľtrh námorného hospodárstva v Číne 2019

Šen-čen, Čína, 10. októbra (TASR-OTS)(PRNewswire) - V dňoch 14. až 17. októbra sa bude v Šen-čene konať Veľtrh námorného hospodárstva Číny 2019 (CMEE), ktorý spoločne usporiada čínske ministerstvo prírodných zdrojov, ľudová vláda provincie Guangdong a miestna samospráva Šen-čenu. Expozície zamerané na zdieľanie modrej ekonomiky s tematikou budovania spoločnej budúcnosti na rozlohe 37 500 metrov štvorcových ponúknu výstavy, fóra, propagačné akcie, obchodné rokovania a prezentácie o dosiahnutých úspechoch so zameraním na morské hospodárstvo krajiny. Veľtrh predstaví úspechy Číny v rozvoji námorného hospodárstva od založenia Čínskej ľudovej republiky pred sedemdesiatimi rokmi, ako aj nové technológie spájajúce sa s vývojom zdrojov a strojové vybavenie, stavbu lodí, prístavy, lodnú dopravu a tiež rozvíjajúce sa odvetvie námorníctva.

Štyri kľúčové momenty veľtrhu CMEE 2019:

1. Založenie tradície medzinárodného podujatia a čínskeho veľtrhu č. 1 v oblasti námorníctva. CMEE 2019 je medzinárodne významnou udalosťou a kombináciou technických výmen, výstav výrobkov, obchodných veľtrhov, fór a stretnutí na podporu investičných príležitostí. Na tomto podujatí budú mať účastníci príležitosť dozvedieť sa, čo sa Číne podarilo dosiahnuť v rozvoji námorného hospodárstva a tiež udržať tempo s najnovšími trendmi, ktoré sa celosvetovo vyskytujú v globálnom námornom odvetví. Tohtoročné podujatie organizujú miestne samosprávy a podporujú ho priemyselné organizácie s cieľom posilniť medzinárodnú spoluprácu v rámci celého námorného hospodárstva prostredníctvom výmen medzi podnikmi a organizáciami, ktoré pôsobia v tomto odvetví. Cieľom podujatia je uľahčiť ďalší rozvoj oblasti Veľkého zálivu v Guangdongu, Hongkongu a Macau ako modelu globálnej námornej komunity.

2. Otvorenie trhu s obrovským potenciálom a vytvorenie trendu pre námorné hospodárstvo. Tohtoročné podujatie predstaví úspechy Číny dosiahnuté počas ostatných sedemdesiat rokov rozvoja námorného hospodárstva. Súbežné fóra sa zamerajú na diskusie o novinkách v oblasti modelov, ciest a technológií z medzinárodného hľadiska. CMEE v roku 2019 usporiada aj sériu stretnutí zameraných na porovnávanie podnikov a podporu investícií v snahe uľahčiť podpísanie dohôd o projektoch spolupráce a vytvorenie medzinárodnej aliancie v oblasti námorného hospodárstva spolu s uverejnením indexu rozvoja námornej ekonomiky Číny z roku 2019.

3. Posilnenie námorného hospodárstva prostredníctvom inovácií v oblasti vyspelých technológií. Podujatie bude slúžiť ako platforma na prezentáciu najnovších kľúčových priemyselných technológií a vybavenia. Doteraz potvrdilo svoj zámer zúčastniť sa na ňom viac ako 400 domácich a medzinárodných spoločností z 30 priemyselných odvetví, vrátane popredných čínskych spoločností aktívnych v oblasti námorného hospodárstva, Čínskej národnej ropnej korporácie, Čínskej národnej naftovej korporácie, Čínskej petrochemickej korporácie, Čínskej korporácie lodnej výstavby, Čínskej obchodnej skupiny a skupiny čínskych medzinárodných námorných kontajnerov, ako aj rozvíjajúcich sa námorných high-tech firiem Huawei a Kuang-Chi a hlavných medzinárodných priemyselných subjektov, medzi nimi Shell a Siemens.

4. Prepojenie podnikov na dodávateľskom a odberateľskom trhu v celom priemyselnom reťazci. Vystavovatelia na tohtoročnom podujatí sa zaoberajú najmä vývojom námorných zdrojov, výrobou špičkových zariadení na stavbu lodí a námornej techniky, odsoľovaním morskej vody, morskými biofarmaceutikami a elektronickými námornými informáciami. Organizátori pred začiatkom podujatia rozošlú katalóg vystavovateľov a tovaru s cieľom prepojiť strany ponuky a dopytu, a tak uľahčiť spoluprácu medzi vystavovateľmi, výskumnými inštitúciami a projektantmi. CMEE 2019 poskytne účastníkom platformu, kde môžu diskutovať o budúcom smerovaní námorného hospodárstva a preskúmať možnosti zamerané na riešenie hlavných prekážok v odvetví.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1007337/2019_China_Marine_Economy_EXPO.jpg

Kontakt:

Mingyue Chen

+86-13129518708

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu