OTS: Tlačová správa hovorcu BBSK Miroslava Beličku

TASR, 28. júla 2014 11:50

Banská Bystrica 28. júla (TASR-OTS) - Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., (BBRSC) kúpila posypovú soľ o 33 percent lacnejšie ako predchádzajúce vedenie podniku. Tak ušetrila 462.000 EUR, a to len za polovicu objemu na zimnú údržbu, pretože v 2. polroku ostala soľ na skladoch z predchádzajúceho obdobia, ktorá sa neminula. Tieto prostriedky pokryjú celý program zamestnanosti operačného programu letnej údržby, novinármi posmešne označovaný "Projekt krompáče a lopaty", za čo sa vedenie BBSK vôbec nehanbí. Vedenie BBSK je rado, že takýmto spôsobom dokáže aspoň na šesť mesiacov v roku zabezpečiť dlhodobo nezamestnaným prácu, ktorá spočíva v čistení ciest v hornatých oblastiach, čo je priamou kompetenciou regionálnej samosprávy.

V súvislosti s tým reagujeme aj na demagogické boľševické vyjadrenia bývalého predsedu BBSK Maňku, že zamestnanosť v BBRSC nie je finančne krytá a je len demonštratívna. Pri tom uvádza, zrejme po zahľadení sa do vešteckej gule, že kapitálová spoločnosť skončí ku koncu roka v strate, a to polroka pred účtovnou uzávierkou.

Tento istý geniálny európsky ekonóm uzavrel rok BBSK s pozitívnym výsledkom 8 miliónov eur, pričom neuhradené faktúry a záväzky za jeho funkčné obdobie boli 12 miliónov eur. Len na neuhradených faktúrach spoločností SAD Zvolen a SAD Lučenec vznikal za jeho vedenia zákonný denný úrok z omeškania 1.773 EUR, spolu skoro 500.000 EUR.

Miroslav Belička, hovorca BBSK

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

lk vs

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu