OTS: Spoločnosť MetLife zaradil časopis Fortune medzi 100 najlepších ...

TASR, 5. mája 2023 11:00

OTS: Spoločnosť MetLife zaradil časopis Fortune medzi 100 najlepších zamestnávateľov v USA

Bratislava 5. mája (TASR/OTS) - Spoločnosť MetLife v USA zaradil časopis Fortune medzi 100 najlepších zamestnávateľov roku 2023. Vyplýva to z rebríčka, ktorý každoročne zostavuje spoločnosť Great Place to Work. Tá oceňuje spoločnosti s dlhodobým záujmom o lepšie pracovné podmienky zamestnancov.

Rebríčku časopisu Fortune predchádzal prieskum Great Place to Work. Spoločnosť analyzovala odpovede viac ako pól milióna zamestnancov spoločností s certifikátom Great Place To Work. V prieskume sa zamerali na firemnú kultúru s dôrazom na kľúčové spôsoby správania, ktoré podporujú dôveru vo vedenie, vhodnú internú komunikáciu, ako aj lojalitu voči spoločnosti.

„V spoločnosti MetLife sa snažíme podporovať pracovné prostredie, kde je každý vypočutý, ocenený a cíti spolupatričnosť s firmou. Sú to práve naši kolegovia, ktorí to každý deň realizujú v praxi. Sme hrdí na to, že sme boli ocenení a i naďalej sa chceme sústrediť na budovanie inkluzívnej kultúry, kde má každý zamestnanec možnosť naplno rozvinúť svoj potenciál,“ uviedol prezident a generálny riaditeľ spoločnosti MetLife Michel Khalaf.

Podľa prieskumu 90 percent zamestnancov MetLife je hrdých na svojho zamestnávateľa a to, že môžu pre spoločnosť pracovať. Zároveň z prieskumu vyplynulo, že 85 percent spytovaných zamestnancov uviedlo, že MetLife považuje za skvelé miesto pre prácu, pričom v priemernej americkej firme je spokojnosť zamestnancov na úrovni 57 percent.

Spoločnosti, ktoré sa zúčastnili prieskumu predložili štúdie, v ktorých popisujú, akým spôsobom podporujú svojich zamestnancov na pracovisku. Dôveryhodnosť výsledkov bola následne overená zamestnaneckým prieskumom. Spoločnosti zaradené do zoznamu zaručujú a zabezpečujú zamestnancom rovnaké možnosti bez ohľadu na pracovnú pozíciu, rasu, pohlavie, sexuálnu orientáciu, pracovný status alebo iný demografický ukazovateľ.

MetLife získala certifikát Great Place to Work aj v Brazílii, Chile, Číne, na Cypre, v Indii (Globálnom centre podpory prevádzky poisťovne), v Mexiku, Uruguaji a najnovšie aj v USA. Podrobnosti o zozname 100 najlepších zamestnávateľov pre rok 2023 sú na webových stránkach časopisu Fortune (https://fortune.com/ranking/best-companies/). Podrobnosti o metodike Great Place to Work sú k dispozícii https://fortune.com/franchise-list-page/best-companies-2023-methodology/.

MetLife na Slovensku

MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Aktuálne má na Slovensku viac ako 450 000 klientov.

O spoločnosti MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností („MetLife“) jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com, www.metlife.sk.

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring