OTS: Spoločnosť Huawei vydáva spolu s partnermi z Bielu knihu 5GDN

TASR, 26. februára 2020 10:47

Šen-Čen, Čína 25. februára (TASR-OTS) - /PRNewswire/ - Huawei, Čínska akadémia informačných a komunikačných technológií (CAICT), China Mobile, China Telecom a China Unicom spoločne vydali Bielu knihu 5GDN. Od svojho založenia aliancia s názvom 5G Deterministic Networking Alliance (5GDNA) v minulom roku po prvýkrát komplexne zaviedla 5G deterministické sieťovanie (5GDN), vrátane definície, konceptov, kľúčových technológií a prípadov úspešného použitia 5GDN. Otvára sa tak nová kapitola rozvoja 5G sietí, ktorá podporuje vývoj viacerých sieťových aplikácií a stavia 5G do centra digitalizácie odvetvia.

Komerčné využívanie 5G sietí sa na celom svete rozširuje a pomáha získavať pridanú hodnotu vo forme služieb jednotlivcom, rodinám a podnikom. Pre operátorov znamenajú 5G siete veľké príležitosti na digitalizáciu odvetvia a nový rast. Analýza viac ako 100 aplikácií vo viac ako 10 odvetviach ukázala, že požiadavky digitalizácie odvetvia pre siete 5G možno rozdeliť do troch aspektov: diferencované siete s možnosťou riadenia, špecializované siete so zaručenou bezpečnosťou údajov a samoobslužné (DIY) siete s autonómnym riadením.

5GDN sú siete s deterministickými schopnosťami postavenými na základe týchto troch aspektov. 5GDN využíva sieťové zdroje 5G na vytváranie spravovateľných, overiteľných a deterministických virtuálnych súkromných mobilných sietí, ktoré zákazníkom ponúkajú predvídateľné a diferencované služby.

Biela kniha poukazuje na to, že v procese budovania 5GDN môžu operátori začať so základnou sieťou, ktorá dokáže zvládnuť celú topológiu siete a riadiť, plánovať a spravovať sieťové zdroje na celom svete. Operátori môžu plánovať a budovať jadrovú sieť na základe CORE, t. j.: natívnej cloudovej, jednojadrovej prevádzky v reálnom čase a edge computingu (internet bližšie k veciam). 5GDN je vystavaný na natívnej cloudovej platforme a podporuje úplnú konvergenciu 2G/3G/4G/5G založenú na mikroprocesoch. Využitím vysokovýkonného heterogénneho MEC, viacrozmerného dynamického inteligentného segmentovania a mechanizmu automatizácie základnej siete môže odvetviam poskytnúť diferencované sieťové možnosti a zážitok z využitia deterministickej siete.

Službu 5GDN nemožno zaviesť naraz a práca na jej zavádzaní zo strany operátorov 5G sietí je stále v počiatočnom štádiu. Prevádzkovatelia musia vybrať vhodné odvetvia a scenáre a preskúmať možnosti skorého nasadenia 5GDN pri plánovaní svojej siete. Biela kniha uvádza, že pri zavádzaní 5GDN by mali mať prioritu nezávislé oblasti, ako sú podnikové areály a prístavy. Strojové videnie, ktoré je vysoko integrované s videom v priemyselných scenároch, je tiež vhodné na skoré nasadenie 5GDN. Samotné priemyselné odvetvia si môžu zvoliť, kedy nasadia 5GDN. Niektoré odvetvia s vysokými deterministickými požiadavkami na SLA, ako napríklad energetický priemysel, možno uprednostnia nasadenie 5GDN tiež.

V júni 2019 počas podujatia MWC Šanghaj 2019 založila spoločnosť Huawei so svojimi partnermi laboratórium 5GDNA a priemyselných inovácií. Do konca roku 2019 sa k 5GDNA pripojilo viac ako 80 členov spomedzi operátorov a rôznych sfér, ako sú multimédiá, priemysel, energetika, zdravotníctvo a IoV. Neustála podpora konsenzu v odvetví a budovanie ekosystémov rieši problémy, ktorým čelia kľúčové technológie pri nasadení 5G v obchode a ekosystémoch a nachádza kľúčové oblasti v odvetví na urýchlenie rozvoja 5G. Aliancia 5GDNA predstavila mnoho prípadov využitia 5GDN, ako napríklad inteligentný prístav Šanghaj Yangshan, inteligentné siete vybudované spoločnosťou State Grid Corporation of China (SGCC) a China Southern Power Grid (CSG), Haierovu inteligentnú továreň v Qingdao, kultúrny projekt cestovného ruchu založený na rozšírenej realite počas veľtrhu v Pekingu, ríšu divov hôr a riek a reklamu rozšírenej reality na letisku v Šen-čene. Všetky menované projekty zvyšujú vplyv 5GDNA v odvetví.

Viac informácií o Bielej knihe 5GDN nájdete na: https://www-file.huawei.com/-/media/corporate/pdf/news/5gdn-industry-white-paper-en.pdf

Viac informácií získate na stránke Huawei: www.huawei.com alebo nás sledujte na:

http://www.linkedin.com/company/Huawei 

http://www.twitter.com/Huawei 

http://www.facebook.com/Huawei 

http://www.youtube.com/Huawei

Kontakt: Liu Hao, +86-135-3044-8700

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu