OTS: Spoločnosť Aptorum Group začína komercializáciu bioaktívnych výživových...

TASR, 26. februára 2020 12:19

Spoločnosť Aptorum Group začína komercializáciu bioaktívnych výživových tabliet Dioscorea Opposita a podpísala dohodu o distribúcii predaja v Hongkongu

New York 24. februára (TASR/OTS/BUSINESS WIRE) - Spoločnosť Aptorum Group Limited (“Aptorum Group”), farmaceutická spoločnosť zameraná na vývoj nových liečiv na riešenie neuspokojených globálnych lekárskych potrieb, oznamuje komercializáciu svojho doplnku výživy pre ženy, ktoré sú v menopauze a majú príznaky s ňou súvisiace. Doplnok je vyrobený z čínskej priadze extrahovanej z bioaktívnych zložiek obsahujúcich „DOI“, čo je nehormonálny prístup skupiny Aptorum, ktorý je zameraný na splnenie určitých rastúcich výživových trendov a obáv spotrebiteľov. Odhaduje sa, že do roku 2030 bude na celom svete 1,2 miliardy žien v menopauze alebo po menopauze1. Predpokladá sa, že globálny trh s doplnkami výživy pre ženy v menopauze dosiahne do roku 2025 viac ako 50 miliárd USD s mierou CAGR 16,4 % (2016 - 2025)2. Doplnok bude spočiatku komercializovaný a predávaný v Hongkongu. Spoločnosť sa snaží získať regulačné povolenie na uvedenie produktu na trh v iných hlavných jurisdikciách.

V rámci komercializácie spoločnosť Aptorum Group prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Nativus Life Sciences Limited uzavrela regionálnu distribučnú dohodu so spoločnosťou Multipak Limited so sídlom v Hongkongu, ktorá prevádzkuje obchodné značky vrátane čajového vrecka Luk Yu® a iných súvisiacich zdravotných produktov.

Prostredníctvom spoločnosti Multipak bude skupina Aptorum schopná regionálne zvýšiť dostupnosť produktu pre veľkú spotrebiteľskú základňu. Výroba biologicky aktívnych nutraceutických tabliet dioscorea opposita od spoločnosť Aptorum začala v Kanade a čoskoro bude uvedená na trh pod značkou NativusWellTM.

Tablety Nativus NativusWellTM sú prírodné, nehormonálne doplnky obsahujúce DOI. Prášok s DOI využíva nehormonálny prístup, ktorý je určený na zvýšenie celkového zdravia žien v menopauze. Vedecké štúdie tretích strán naznačujú, že DOI, prirodzene sa vyskytujúca bioaktívna zložka v čínskom yame, pravdepodobne stimuluje biosyntézu estradiolu, indukuje sekréciu estradiolu a progesterónu a zvyšuje hustotu kostí, čím potenciálne potláča progresiu osteoporózy3, čo je jeden z bežných príznakov spojených s menopauzou4.

Ďalšie všeobecné prezentácie nájdete na: http://ir.aptorumgroup.com/static-files/bcf77574-7bd6-4b9d-8110-d53837238f16

Ďalšiu technickú prezentáciu nájdete na: http://ir.aptorumgroup.com/static-files/66346f79-7a03-474a-89be-0eaafaa00d9d

O skupine Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (Nasdaq: APM) je farmaceutická spoločnosť zaoberajúca sa vývojom a komercializáciou nových terapeutík na riešenie neuspokojených lekárskych potrieb. Skupina Aptorum realizuje terapeutické projekty v oblasti ojedinelých ochorení, infekčných chorôb, metabolických chorôb a ďalších oblastí chorôb.

Viac informácií o skupine Aptorum nájdete na stránke www.aptorumgroup.com.

Zrieknutie sa zodpovednosti a vyhlásenia do budúcnosti

Táto tlačová správa obsahuje vyhlásenia týkajúce sa spoločnosti Aptorum Group Limited a jej budúcich očakávaní, plánov a vyhliadok, ktoré predstavujú „výhľadové vyhlásenia“ v zmysle zákona o reforme súdnych sporov v oblasti cenných papierov z roku 1995. Na tento účel sa akékoľvek vyhlásenia obsiahnuté v tomto dokumente, ktoré nie sú vyhláseniami o historickej skutočnosti, môžu považovať za vyhlásenia s výhľadom do budúcnosti. V niektorých prípadoch môžete výhľadové vyhlásenia identifikovať podľa výrazov ako „môže“, „malo by“, „očakáva“, „plánuje“, „predvída“, „mohol“, „má v úmysle“, „zacieľovať“, „projekty“, “„ uvažuje “,„ verí“, „odhaduje“, „predpovedá“, „potenciálne“ alebo „pokračuje“ alebo negatívne formy týchto výrazov alebo iných podobných výrazov. Skupina Aptorum Group založila tieto výhľadové vyhlásenia, ktoré zahŕňajú vyhlásenia týkajúce sa plánovaných časových plánov predkladania a skúšok aplikácií, do značnej miery na jej súčasných očakávaniach a prognózach o budúcich udalostiach a trendoch, o ktorých sa domnieva, že môžu ovplyvniť jej podnikanie, finančný stav a prevádzkové výsledky. Tieto výhľadové vyhlásenia hovoria iba ku dňu uverejnenia tejto tlačovej správy a podliehajú množstvu rizík, neistôt a predpokladov vrátane, a okrem iného, rizík súvisiacich s ohlásenými správami a organizačnými zmenami, nepretržitou službou a dostupnosťou kľúčových zamestnancov, schopnosti rozširovať sortiment produktov ponúkaním ďalších produktov pre ďalšie spotrebiteľské segmenty, výsledkov vývoja, očakávaných stratégií rastu spoločnosti, očakávaných trendov a výziev v jej podnikaní a očakávaní týkajúcich sa a stability jeho dodávateľského reťazca. Riziká sú podrobnejšie opísané vo formulári 20-F skupiny Aptorum a ďalších podaniach, ktoré skupina Aptorum môže v budúcnosti podať SEC. V dôsledku toho sa projekcie zahrnuté do takýchto výhľadových vyhlásení môžu zmeniť. Skupina Aptorum nepreberá žiadnu povinnosť aktualizovať výhľadové vyhlásenia obsiahnuté v tejto tlačovej správe v dôsledku nových informácií, budúcich udalostí alebo iných skutočností.

1 World Health Technical Report Series. Research on the Menopause in the 1990's. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 1996. 2 https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-isoflavones-ma rket 3 https://www.ke.hku.hk/story/innovation/the-magic-of-chinese-yam-for-treatment-of-menopausal-syndrome; viď tiež Scientific Reports, 5-10179. 4 https://www.everydayhealth.com/menopause/osteoporosis-and-menopause.aspx

Zobraziť zdrojovú verziu na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200224005232/en/

Kontakty

Investors:

Tel: +852 2117 6611

Email: investor.relations@aptorumgroup.com

Media:

Tel: + 852 2117 6611

Email: info@aptorumgroup.com

Zdroj: Aptorum Group Limited

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu