OTS: Skončil Európsky Workshop RIS3 - Biotechnológie v Európe

TASR, 28. septembra 2017 15:07

Bratislava 28. septembra (TASR-OTS) - Dňa 6. septembra 2017 sa skončil Európsky Workshop „Stratégia Smart špecializácie v oblasti biotechnológií v Európe: Výzva pre región Strednej a Východnej Európy“ (z angl. Smart Specialization Strategy (RIS3) in the Field of Biotechnologies in Europe: A Challenge for CEE Region), ktorý bol organizovaný Fakultou prírodných vied UCM v Trnave v spolupráci s ICARST Bratislava a SAV pod patronátom MŠVVŠ SR a MZVEZ SR. Workshop bol finančne a organizačne podporený organizáciami JRC-EC v Bruseli (BE), CEI a ICGEB oba v Terste (IT).

Podujatie nadväzovalo na predchádzajúci workshop (ABBE 2015) a zúčastnilo sa ho viac ako 100 odborníkov zo 22 krajín Európy a medzinárodných organizácií (JRC-EC, ICGEB, CEI). Workshop zhodnotil súčasné trendy vo výskume, inováciách, technológiách a výrobe v rámci oblasti biotechnológií a bioekonomiky i nadväznosť na implementáciu RIS3 stratégie. Príspevky a následná diskusia poukázali na vysokú úroveň výskumu vo viacerých oblastiach biotechnológií v CEE krajinách, včítane Slovenska, ale aj na problémy v oblasti. Vážnym problémom je nedostatočná implementácia Akčných plánov RIS3 v krajinách vo CEE regióne (včítane Slovenska), nedostatočná nadnárodná spolupráca, no i slabé prepojenie medzi výskumom, inováciami i high-tech priemyselnými spoločnosťami. Na Slovensku k tomu prispieva zotrvačnosť v prílišnej preferencii automobilového priemyslu, ako aj chaos v hodnotení, i výbere veľkých programov v rámci Operačného programu OPVaI.

Na záver sa prijala séria návrhov a odporúčaní:

1. Zintenzívniť medzinárodné iniciatívy v oblasti Biotechnológii, vytvoriť integrované programy na platforme, ktorá zahŕňa hlavne prierezové programy (prepojenie výskumu, inovácií a priemyslu). Viac tiež využiť programy Európskej únie. Počas diskusie sa navrhli aj konkrétne témy projektov v uvedených oblastiach.

2. Odporučilo sa, aby Slovensko organizovalo minimálne raz za dva roky podobné podujatie, s tým, že bude platformou pre prípravu a implementáciu výskumných a inovačných transverzálnych programov v oblasti Biotechnológií včítane Európskych rámcových programov (EC FP 9) v období pre 2021-2027.

3. Podporiť vznik BT Klastra pre Biotechnológie, ktorý by mohol na Slovensku, ale aj v rámci CEE krajín zabezpečovať integráciu výskumu, vývoja technológií, inovácií a inovatívnej priemyselnej výroby. Klaster na Slovensku by sa v ďalšej fáze s podporou EC, JRC a CEI pretvorilo na Kompetenčné centrum pre celú strednú a východnú Európu s priamymi väzbami na dôležité centrá podobného typu v Európe.

Podrobnejšie výsledky a odporúčania sú uvedené na webovej stránke workshopu RIS3 - Biotechnology (http:// http://www.ris3-eu-biotech-workshop-2017.eu/).

Kontakt:

prof. Ing. Roman Boča, DrSc.

dekan fakulty

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Trnava, Slovenská republika

prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.

predseda organizačného výboru

Fakulta prírodných vied

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Trnava, Slovenská republika

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

her

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring