OTS: Sirtex Medical dosahuje míľnik 100 000 dávok mikrosfér živice...

TASR, 24. júna 2019 15:45

Sirtex Medical dosahuje míľnik 100 000 dávok mikrosfér živice SIR-Spheres® Y-90 podaných pacientom

Lekári a personál dostali uznanie za svoju úlohu, ktorú zohrali pri dosahovaní tohto míľniku a za vplyv na život pacientov

Woburn, Massachusetts 24. júna (TASR/OTS/PRNewswire) - Sirtex Medical, popredný výrobca cielenej terapie rakoviny pečene, dnes oznámil, že podal 100 000 dávok mikrosfér živice SIR-Spheres® Y-90 svojim pacientom liečiacim sa na rakovinu pečene.* Viac ako 1 000 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a nemocníc na celom svete dnes ponúka túto liečbu.

"Tento míľnik by sme neboli schopní dosiahnuť bez podpory zdravotníckeho personálu na celom svete, ani bez značných investícií firmy Sirtex do nášho intervenčného onkologického klinického programu. Sme veľmi hrdí na to, že máme taký zanietený tím, ktorý kladie pacientov na prvé miesto a snaží sa dosiahnuť čo najlepšie výsledky v snahe zlepšiť kvalitu života a dĺžku prežívania našich pacientov," uviedol Kevin Smith, dočasný výkonný riaditeľ spoločnosti Sirtex. "Ide o prvý z mnohých míľnikov v našom úsilí neustále vyvíjať nové spôsoby zlepšovania liečby pomocou mikrosfér živice SIR-Spheres Y-90 a skvalitňovať štandard liečby."

Od svojho vzniku sa spoločnosť Sirtex usiluje poskytovať najkvalitnejšie vzdelávanie, podporu a výcvik multidisciplinárnym tímom, ktoré sa starajú o pacientov s rakovinou pečene, aby im zaistili prístup k vnútornej rádioterapii. Dosiahnutie stotisícej dávky je uznaním celosvetových snáh rozšíriť možnosti liečby pečene pomocou mikrosfér živice SIR-Spheres Y-90.

"Klinický výskum v USA dlhodobo vykazuje prínosy selektívnej vnútornej rádioterapie (SIRT) pomocou mikrosfér živice SIR-Spheres Y-90 u pacientov s kolorektálnymi metastázami v pečeni. Ide o minimálne invazívnu liečbu nádoru pečene, ktorú pacienti zväčša veľmi dobre znášajú a ktorá im pomáha zvýšiť kvalitu života1,2," hovorí MUDr. Charles Nutting, popredný certifikovaný, intervenčný rádiológ s odborným štipendijným vzdelaním a špecialista na minimálne invazívne prístupy v Colorade, kde sa sústredí na liečbu nádorových ochorení pečene. V roku 2002 bol doktor Nutting prvým lekárom, ktorý v USA začal liečbu mikrosférami živice SIR-Spheres Y-90. "Je pre mňa veľkou cťou a som veľmi rád, že môžem pokračovať v partnerstve so spoločnosťou Sirtex a naďalej liečiť týmto spôsobom pacientov v USA."

Profesor Thomas Helmberger, primár oddelenia rádiológie, neurorádiológie a nukleárnej medicíny na klinike Klinikum Bogenhausen v Mníchove, Nemecku, začal v liečbe v Európe, na Strednom východe a v Afrike využívať SIRT v podobe mikrosfér živice SIR-Spheres Y-90 už v roku 2002. "Je to potenciálny spôsob liečby, ktorý svojim pacientom odporúčam na zváženie ako súčasť celkového liečebného plánu," hovorí Prof. Helmberger. "Som rád, že môžem byť súčasťou tímu spoločnosti Sirtex a celej zdravotníckej komunity, ktorá oslavuje tento dôležitý míľnik."

Profesor Guy van Hazel, onkológ nemocnice Mount Hospital vo West Perth a klinický profesor medicíny Lekárskej a farmaceutickej fakulty Univerzity Western Australia, bol pri začiatkoch vývoja mikrosfér živice SIR-Spheres Y-90. Dodáva: "Pre mojich pacientov je to  podstatná súčasť liečby a som rád, že som mohol k tomuto míľniku prispieť."

*V Spojených štátoch získala liečba mikroguľôčkami živice SIR-Spheres Y-90 schválenie pred uvedením na trh od Amerického úradu pre lieky a potraviny a je indikovaná na liečbu neresekovateľných metastázujúcich nádorov pečene z primárneho kolorektálneho karcinómu v kombinácii s intrahepatálnou arteriálnou chemoterapiou za použitia floxuridínu. Mikrosféry živice SIR-Spheres Y-90 sú liečbou schválenou pre neoperovateľné nádory pečene v Austrálii, v Európskej únii, Argentíne, Brazílii, Kanade a niekoľkých ďalších krajinách v Ázii ako je India a Singapur.

O selektívnej vnútornej rádioterapii (SIRT) využívajúcej mikrosféry živice SIR-Spheres Y-90

Mikrosféry živice SIR-Spheres Y-90 sa podávajú na lekársky predpis pri liečbe neoperovateľných nádorov pečene. Táto liečba je minimálne invazívna a spočíva v aplikácii vysokých dávok vysokoenergetického beta žiarenia priamo na nádory. SIRT podávajú pacientom intervenční rádiológovia v podobe miliónov rádioaktívnych mikrosfér živice pomocou katétra priamo do artérií pečene, ktoré zásobujú nádory krvou. Využitím krvného zásobovania nádorov mikrosféry selektívne zasahujú nádory pečene dávkou radiácie, ktorá je až 40-násobne vyššia ako pri bežnej rádioterapii, pričom nezasahujú zdravé tkanivá.

O spoločnosti Sirtex

Sirtex Medical je globálna zdravotnícka spoločnosť s pobočkami v USA, Austrálii, Nemecku a Singapure, ktorá sa snaží zlepšiť liečbu pacientov s rakovinou. Náš súčasný hlavný produkt je cielená rádioterapia nádorov pečene nazývaná mikrosféry živice SIR-Spheres Y-90. Viac ako 100 000 dávok bolo podaných v rámci liečby pacientov s rakovinou pečene vo viac ako 1 000 zdravotníckych centrách v približne 40 krajinách. Viac informácií nájdete na stránke: www.sirtex.com.

SIR-Spheres® je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Sirtex SIR-Spheres Pty Ltd.

Odkazy

1 Kennedy A., Cohn M., Coldwell D.M. et al. (2017). "Updated survival outcomes and analysis of long-term survivors from the MORE study on safety and efficacy of radioembolization in patients with unresectable colorectal cancer liver metastases," Journal of Gastrointestinal Oncology. 8(4): 614-624. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5582033/, accessed 06/05/2019.

2 Cosimelli M., Golfieri R., Cagol P.P. et al (2010). "Multi-centre phase II clinical trial of yttrium-90 resin microspheres alone in unresectable, chemotherapy refractory colorectal liver metastases," British Journal of Cancer. 103(3): 324–331. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20628388, accessed 06/07/2019.

DOC ID: 196-EUA-0619

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/926923/Sirtex_Medical_Logo.jpg

KONTAKT: Kevin Smith, Telefón: 781.721.3801, Email: Kevin.Smith@Sirtex.com

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu