OTS: Rýchlostná cesta Via Pribina inštaluje 96 fotovoltaických panelov v ...

TASR, 2. júna 2023 8:58

OTS: Rýchlostná cesta Via Pribina inštaluje 96 fotovoltaických panelov v súlade so svojimi záväzkami udržateľnosti

- 30 % spotreby elektrickej energie Strediska prevádzky a údržby bude pokrytých solárnou energiou

- Všetky fotovoltaické panely sú už v prevádzke

- Konkrétne akcie s cieľom dekarbonizovať rýchlostnú cestu Via Pribina

Bratislava 2. júna (TASR/OTS) - Via Pribina, dcérska spoločnosť VINCI Concessions a Meridiam, koncesionár 52 km rýchlostnej cesty na Slovensku, nainštaloval 96 fotovoltaických panelov na svojej streche s maximálnym výkonom 40 kWh. Tieto ekologické generátory energie pokryjú až 30 % ročnej spotreby energie strediska, čím sa výrazne zníži uhlíková stopa našej rýchlostnej cesty dlhej 52 km.

Panely, ktoré vyrábajú elektrickú energiu od 31. marca 2023, predstavujú náš dlhodobý záväzok k environmentálnej zodpovednosti vo všetkých aspektoch našej prevádzky. Okrem panelov koncesionár zvažuje potenciálne rozšírenie a integráciu batériového úložiska s cieľom optimalizovať inštaláciu.

Paralelne boli inštalované tepelné čerpadlá umožňujúce zníženie spotreby plynu na Stredisku prevádzky a údržby. Táto nová technológia, poháňaná novo inštalovanými fotovoltaickými panelmi, by mala znížiť spotrebu plynu o 50 %.

Quentin Duchâteau, zástupca generálneho riaditeľa Via Pribina, vyhlásil: „Vo Via Pribina nás poháňa náš záväzok k udržateľnosti. Po úplnom prechode na LED svetlá sú fotovoltaické panely ďalším príkladom nášho pokračujúceho úsilia o dekarbonizáciu rýchlostnej cesty.''

Pre ďalšie využitie slnečnej energie testuje prevádzkovateľ rýchlostnej cesty, spoločnosť Via Pribina Operations, dcérska spoločnosť VINCI Highways, plne elektrické vozidlo. Štvormesačné testovacie obdobie Peugeotu 208 s 50 kWh batériou a elektrickým dojazdom 350 km predstavuje významný míľnik v záväzku spoločnosti k udržateľným a ekologickým postupom.

Tieto akcie pevne etablujú Via Pribinu ako udržateľnú diaľnicu, ktorá podniká konkrétne kroky na dekarbonizáciu infraštruktúry a ukazuje jej odhodlanie a pozitívnu mobilitu.

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu