OTS: Prezident spoločnosti Xiamen Airlines Zhao Dong vystúpil pred politickým...

TASR, 15. júla 2019 10:36

OTS: Prezident spoločnosti Xiamen Airlines Zhao Dong vystúpil pred politickým fórom na vysokej úrovni pre trvalo udržateľný rozvoj na pôde OSN. Prezidenta spoločnosti Zhao Dong požiadali, aby predniesol príspevok o pretrvávajúcom záväzku spoločnosti Xiamen Airlines smerujúcemu k trvalej udržateľnosti, ktorý má slúžiť ako príkladný prístup ku klimatickým zmenám.

New York, 15. júla (TASR-OTS)(PRNewswire) - Prezident spoločnosti Xiamen Airlines Zhao Dong vystúpil pred politickým fórom na vysokej úrovni (HLPF) pre trvalo udržateľný rozvoj na pôde OSN. Prezident spoločnosti Zhao Dong dostal zvláštne pozvanie, ako jediný predstaviteľ čínskeho podniku, aby hovoril o úspechoch spoločnosti Xiamen Airlines v najpodstatnejších oblastiach trvalo udržateľného rozvoja a klimatických aktivít pred účastníkmi a celým svetom.

V roku 2017 boli aerolínie Xiamen Airlines prvou leteckou spoločnosťou na svete, ktorá podporila ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN. V priebehu svojej prezentácie, ktorú účastníci veľmi ocenili, sa Zhao Dong zasadzoval aj za to, aby sa celosvetovo prijímali účinnejšie a nákladovo efektívnejšie riešenia v oblasti čistej energie pre urýchlenie trvalo udržateľného rozvoja.

„Xiamen Airlines je uznávaným globálnym obhajcom zavádzania trvalej udržateľnosti do praxe a prijímania proaktívnych, pozitívnych krokov v kritickej oblasti klimatických aktivít," povedal prezident spoločnosti Xiamen Airlines Zhao Dong.

„Xiamen Airlines má za cieľ implementovať 70 projektov na úsporu energie a znižovanie emisií každý rok s cieľom znížiť ročné emisie o 300 000 ton, čo je cieľ, ku ktorého sme sa zaviazali OSN," uviedol prezident Xiamen Airlines Zhao Dong.

„Ako dopravca, ktorému veľmi záleží na našej planéte a spoločnej budúcnosti Xiamen Airlines verí, že je nevyhnutné podporovať cieľ trvalo udržateľného rozvoja „Klimatická aktivita", implementovať princíp „spoločnej, ale diferencovanej zodpovednosti (CBDR)" a riadiť sa pokynmi UNFCCC a Parížskej dohody. Je to v najlepšom záujme leteckého sektora, Číny a nášho globálneho spoločenstva," dodal prezident spoločnosti Xiamen Airlines Zhao Dong.

Letecká spoločnosť Xiamen Airlines má viac ako 200 lietadiel a lieta na takmer 400 trasách. V nedávnej minulosti uviedla dvanásť medzikontinentálnych liniek, ktoré pokrývajú Áziu, Severnú Ameriku, Austráliu a Európu. Už 27 po sebe nasledujúcich kvartálov získala v hlasovaní cestujúcich titul „Najlepšia čínska letecká spoločnosť" a bola prvou spoločnosťou v odvetví služieb, ktorá získala Čínsku cenu kvality. Tiež sa jej podaril husársky kúsok v rámci leteckého priemyslu v Číne v podobe ziskovosti pretrvávajúcej už 32 rokov.

Kontakt:

Lily

marketing@clubonemedia.com

+1-201-956-7927

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu