OTS: Pôsobivé finančné výsledky spoločnosti Shanghai ...

TASR, 2. júna 2023 8:59

OTS: Pôsobivé finančné výsledky spoločnosti Shanghai Electric za 1. štvrťrok 2023 odrážajú dynamiku rastu podniku s viacerými technologickými objavmi

Úspešne bol vyvinutý ultra-vysokorýchlostný synchrónny motor, odolný proti výbuchu, s premenlivou frekvenciou s výkonom 80 MW Prvý čínsky rad 920-bodových výkovkov pre lodné kľukové hriadele bol dodaný spoločnosti China Communications Construction Group

Šanghaj 2. júna (TASR/OTS) - /PRNewswire/- Spoločnosť Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) nedávno zverejnila údaje o príjmoch za prvý štvrťrok 2023, ktoré ukazujú obrovský medziročný nárast o 2 802,32 %. Pôsobivé výsledky idú ruka v ruke s viacerými úspešnými projektmi, do ktorých sa spoločnosť v poslednom čase zapojila, vrátane 3. bloku jadrovej elektrárne Fang-čcheng-kang v juhočínskej autonómnej oblasti Čchung-čching, ktorá sa nedávno pripojila do elektrickej siete. V prvom štvrťroku bol úspešne spustený aj inteligentný výrobný projekt Šanghaj-Jongil, ktorý realizovala spoločnosť Shanghai Electric, a úspešne bolo dodaných a vztýčených 40 veterných turbín v projekte veternej elektrárne pripravenom spoločnosťou Shanghai Electric vo vnútornom Mongolsku.

Aj v prvom štvrťroku získala spoločnosť Shanghai Electric ocenenie za najlepšie postupy v oblasti ESG za kótovanú spoločnosť a cenu Forbes Best Case Award za svoju priemyselnú udržateľnosť v Číne za rok 2022: biela kniha o prieskume a postupe, posilnenie uznania inštitúcií a trhu, čo sa týka podnikového manažmentu a udržateľného rozvoja spoločnosti.

„Spoločnosť Shanghai Electric neustále drží vedecké a technologické inovácie v centre našej značky, pričom sú hlavnou hnacou silou nášho vysokokvalitného rozvoja. Sme odhodlaní zostať na čele globálnych cieľov v oblasti maximálnych emisií uhlíka a uhlíkovej neutrality. Naša úplná implementácia rozvoja založeného na inováciách urýchlila realizáciu vlastných špičkových technológií, čím komplexne zvýšila konkurencieschopnosť spoločnosti v globálnej zelenej ekonomike," povedal prezident spoločnosti Shanghai Electric, Liu Ping na nedávnom Medzinárodnom fóre pre rozvoj značky Číny, ktoré sa konalo v Šanghaji.

Spoločnosť Shanghai Electric naďalej podporuje technologické inovácie a udržateľnú priemyselnú transformáciu s neustálym zameraním na dlhodobý rozvoj. Medzi nedávne významné úspechy patria:

• Ultra-vysokorýchlostný synchrónny motor, odolný proti výbuchu, s premenlivou frekvenciou s výkonom 80 MW, ktorý nezávisle vyvinul závod na elektrické stroje Shanghai Electric Machinery Factory spoločnosti Shanghai Electric, úspešne prešiel hodnotením a bol oficiálne uvedený na trh. Znamená to posun spoločnosti Shanghai Electric do segmentu veľkokapacitných kompresorov, čím sa stanovil nový míľnik v oblasti vysokorýchlostných elektrických pohonov.

• Slávnostné odovzdanie prvej sady 920-bodových výkovkov pre lodné kľukové hriadele v Číne sa nedávno uskutočnilo v dielni s 10 000-tonovým lisom spoločnosti na spracovanie odliatkov a výkovkov Shanghai Electric SHMP. V Číne sa výkovky kľukových hriadeľov pre veľké lodné dieselové motory s priemerom otvoru 700 mm už dlho spoliehajú na dovoz a obmedzujú sa na výkovky pre modely s priemerom otvoru do 600 mm. S vývojom super veľkých oceánskych lodí sa super veľké lodné naftové motory s priemerom otvoru 900 mm a viac stali bežnými produktmi na trhu, čo znamená, že spoločnosť Shanghai Electric má dobrú pozíciu na dosiahnutie nezávislejšieho rastu v tejto napredujúcej oblasti.

• Vedenie spoločnosti ACWA Power zo Saudskej Arábie navštívilo spoločnosť Shanghai Electric, aby predstavilo svoj nový plán rozvoja energie do roku 2030 a zorganizovalo hĺbkovú výmenu názorov s cieľom diskutovať o realizácii podpory projektov a rozšírení strategickej spolupráce v nových oblastiach energetiky, ako je vodíková energia, fotovoltika, odsoľovanie morskej vody a energetické zhodnocovanie.

• Fotovoltický projekt spoločnosti Shanghai Electric s výkonom 50 MW v Branstone v Spojenom kráľovstve prešiel dvojročným testom záruky a dostal osvedčenie o konečnom odovzdaní a záručný list k zmluve, čo predstavuje prvý projekt spoločnosti Shanghai Electric v oblasti fotovoltického inžinierstva, obstarávania a dokončenej výstavby (EPC), ktorý sa má uviesť do prevádzky v krajine. Osvedčenie o konečnom odovzdaní je pre spoločnosť Shanghai Electric dôležitým míľnikom pri ďalšom rozvoji trhu s fotovoltickou energiou v Spojenom kráľovstve a získal cenné skúsenosti s budúcou realizáciou EPC projektov v oblasti nových zdrojov energie v Európe a na ďalších špičkových trhoch.

Viac informácií o spoločnosti Shanghai Electric, jej obchodných príležitostiach a celkovej výkonnosti za 1. štvrťrok nájdete na lokalite https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

O spoločnosti Shanghai Electric

Spoločnosť Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK:2727, SSE:601727), popredný svetový dodávateľ priemyselných ekologických riešení inteligentných systémov s pôsobnosťou po celom svete, sa venuje inteligentnej energii, inteligentnej výrobe a integrácii digitálnej inteligencie. So zameraním na nízkouhlíkový rozvoj a digitálnu transformáciu otváraním nových oblastí a podporou nových hnacích síl rastu sa spoločnosť Shanghai Electric bude snažiť byť lídrom v úsilí o dosiahnutie maximálnych emisií oxidu uhličitého do roku 2030 a uhlíkovej neutrality do roku 2060, vo výrobe zariadení využívajúcich nové zdroje energie a pri lokalizácii špičkových zariadení, pričom bude využívať neobmedzené príležitosti v inovatívnom priemyselnom ekosystéme spolu s globálnymi partnermi.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1800747/logo_new_Logo.jpg

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring