OTS: Podmienky pre lekárnikov sa zhoršujú

TASR, 19. februára 2019 8:00

Bratislava 19. februára (TASR-OTS) - Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL), ako najstaršia zdravotnícka asociácia na Slovensku, združujúca zástupcov celého liekového reťazca, upozorňuje na kontinuálne zhoršovanie podmienok pre pôsobenie tradičných poskytovateľov lekárenskej starostlivosti na Slovensku.

ADL v súčasnosti združuje výrobcov a distribútorov liekov, a tiež lekárne.

Za uplynulých desať rokov asociácia zaznamenala neustály nárast počtu povinností, ktoré bez poskytnutia akýchkoľvek kompenzácií idú práve na účet lekární.

Od roku 2008, kedy došlo k zavedeniu degresívnej marže, klesla marža lekární o cca 30 %. V nasledujúcich rokoch následne došlo a priebežne dochádza k ďalším legislatívnym zmenám, či už v oblastí daní, v súvislosti s rušením poplatkov (napr. poplatok za recept), povinnosťou zavedenia tzv. e-receptu do praxe, ktorý bol spojený so zvýšenými nákladmi na jeho technické zabezpečenie, či aktuálnym zavedením nového systému na overovanie liekov. Zároveň sa lekárnici musia vysporiadať s častými zmenami cien liekov a ich úhrad, čo generuje pre lekárne straty.

Na tento stav doplácajú hlavne menšie lekárne, ktoré si navyše nemôžu dovoliť masívne reklamy lákajúce pacientov na cenové zľavy. Lekáreň je súčasťou zdravotníckeho systému, mala by byť v prvom rade vnímaná ako zdravotnícke zariadenie, kde je zo zákona poskytovaná zdravotná starostlivosť pod dohľadom odborníka s farmaceutickým vzdelaním. Systém hradenia lekárenskej starostlivosti však tomu nezodpovedá.

Zdravotné výkony nefigurujú ako samostatná príjmová položka lekárne a ich výkon si lekárnik sám uhrádza z výdaja a predaja sortimentu, teda hlavne z komerčnej oblasti. Ak malé lekárne z ekonomických dôvodov zaniknú, môže byť ohrozená dostupnosť lekárenskej starostlivosti hlavne v geografických oblastiach, ktoré sú komerčne nezaujímavé .

Lekárnik zohráva pozitívnu úlohu tým, že osobne pozná svojich pacientov, čím prispieva k efektivite fungovania celého systému liečebno preventívnej starostlivosti, s významným vplyvom v sociálnej oblasti, hlavne u starších pacientov.

ADL je pripravená podporiť všetky aktivity súvisiace s hľadaním spôsobu, ako zabezpečiť zachovanie fungovania tradičných lekární a zlepšiť postavenie lekárnikov v praxi.

V súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami ADL pozitívne vníma edukačno-informačnú kampaň „VAŠI LEKÁRNICI.SK“ a v budúcnosti je rovnako pripravená vyjadriť podporu aj ďalším aktivitám, ktoré budú súvisieť s hľadaním spôsobu, ako zabezpečiť pozitívne a pravdivé vnímanie postavenia lekárnikov v praxi.

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu