OTS: Nová nádej pre pacientov s chorou chrbticou

TASR, 25. februára 2020 12:29

Bratislava 25. februára (TASR-OTS) - Pacienti s chorými alebo poškodenými medzistavcovými platničkami sa mohli doteraz spoliehať na pomoc liekov, fyzioterapie, ortopedických pomôcok, v krajnom prípade na operačný zákrok. Tieto postupy ich však nezbavili sprievodných bolestí a ťažkostí natrvalo, pretože platničky neliečia, ale iba spomalia či zastavia ich degeneráciu. Novú, unikátnu liečbu im prináša Klinika Impedančnej terapie - www.liecbaplatniciek.sk, ktorá využíva revolučnú elektrofyziologickú potenciálovú metódu - Impedančnú terapiu. Spôsobuje rast medzistavcovej platničky, ktorá nadobudne stratený objem, výšku, štruktúru a funkciu. Rovnako sa scelia jej perforácie a zaniknú hernie. Tento doteraz medicínou nikdy nepozorovaný jav uzdravenia platničky - DGU fenomén (disc grow-up) - počas 20. rokov výskumu ako prvý pomenoval autor Impedančnej terapie, neurológ MUDr. Pavol Kostka.

Impedančná terapia je celosvetovo jediný medicínsky postup, ktorý medzistavcovú platničku regeneruje. Degeneratívnu chorobu medzistavcových platničiek (Degenerative disc disease - DDD) neinfekčného pôvodu navyše lieči bez medikamentov a chirurgického zákroku. DGU fenomén potvrdzujú zobrazovacie vyšetrenia (MR, CT), merania a 3D vizualizácie platničiek pred a po liečbe, či pozorovania radiológov.

Výsledky Impedančnej terapie zverejnil karentovaný časopis Bratislavské lekárske listy - Bratislava Medical Journal v čísle 2/2020 pod názvom Impedance therapy in rehabilitation of degenerative disc disease: http://www.elis.sk/download_file.php?product_id=6530&session_id=q48mspb3cjces7ubn40mjjtqf1

Je dokázané, že zdravá platnička má mimoriadne priaznivý vplyv na kostrovú os tela aj na celý organizmus. Pacienti Kliniky Impedančnej terapie tak potvrdili nie len ústup a zbavenie sa bolestí chrbta a krížov, tŕpnutia horných či dolných končatín, ale takisto nadobudli stratenú mobilitu a vitalitu.

Bezbolestná Impedančná terapia využíva patentovaný generátor špecifických elektrických impulzov. Ich účinok na ľudský organizmus zvyšujú aplikácia suchej ihly, laseru a fyzioterapeutických procedúr. Celý proces terapie absolvuje pacient na Klinike Impedančnej terapie pod dohľadom skúsených fyzioterapeutov. S výsledkami je oboznámený po každej procedúre a môže si ich dať kedykoľvek overiť napr. formou externej konzultácie či v ním zvolenom zdravotníckom zariadení.

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring
Zóna verejného záujmu