OTS: Najstaršia zdravotnícka asociácia na Slovensku - ADL oslavuje 25 rokov...

TASR, 30. októbra 2017 14:55

OTS: Najstaršia zdravotnícka asociácia na Slovensku - ADL oslavuje 25 rokov existencie

Bratislava 30. októbra (TASR-OTS) - Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) oslavuje štvrť storočie svojej existencie. Táto najdlhšie pôsobiaca a jediná asociácia na Slovensku, ktorá zjednocuje komplexný liekový reťazec, od farmaceutických spoločností zaoberajúcich sa originálnymi i generickými liekmi až po distribučné spoločnosti a lekárne, oslávila svoje výročie legislatívnym seminárom, na ktorom privítala nielen zástupcov rezortných organizácií a spoločností pôsobiacich v oblasti zdravotníctva, ale pozvanie prijali tiež bývalí prezidenti ADL a členovia prezídia. "Zdravie je jeden z mála atribútov, ktorý spája ľudí bez ohľadu na vek, pohlavie, či spoločenské postavenie. V dobe turbulentných globálnych i lokálnych zmien považujem za o to dôležitejšie, aby jednotlivé subjekty pôsobiace na zdravotníckom trhu spolu nebojovali ale naopak pragmatický diskutovali a hľadali spoločné riešenia v prospech všetkých občanov. Sme možno budúci pacienti, máme chorých príbuzných, priateľov a chceme im poskytnúť čo najlepšie podmienky s ohľadom na limitné zdroje," uviedol na stretnutí Koloman Gachall, prezident ADL.

Dlhodobým cieľom, o ktorý sa preto ADL snaží, je viesť korektný a otvorený dialóg s ministerstvom zdravotníctva SR ako i príslušnými stavovskými organizáciami a kontrolnými orgánmi, s cieľom zabezpečiť pre svojich členov vytvorenie podmienok pre zlepšenie podnikateľského prostredia v oblasti farmácie a liekovej politiky. "Je pre nás zároveň veľmi dôležité naďalej si udržiavať a rozvíjať pozíciu garanta odbornej vzdelávacej činnosti, a to tak pre členov asociácie, ako aj spoločnosti mimo nej. Za uplynulé obdobie vznikli nové asociácie, ktoré legitímne zastupujú záujmy svojich členov."

"ADL však dokazuje svoju existenciu snahou o vyvážené postoje, reprezentujúc názory širokého spektra subjektov, ktoré zabezpečujú lieky pre pacientov," zhrnul dôvody opodstatnenosti existencie súčasný prezident ADL.

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

lt

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring