OTS: MWC 2024 | Riešenie Huawei Multilayer Ransomware Protection (MRP) ako ...

TASR, 1. marca 2024 8:29

OTS: MWC 2024 | Riešenie Huawei Multilayer Ransomware Protection (MRP) ako prvé získava certifikáciu Tolly

Barcelona 1. marca (TASR/OTS) - /PRNewswire/ -- Na MWC Barcelona 2024 získalo riešenie viacvrstvovej ochrany pred ransomvérom (MRP) spoločnosti Huawei certifikáciu Tolly Group, autoritatívnej medzinárodnej testovacej organizáciou. Podľa výsledkov testov odhalilo MRP spoločnosti Huawei 100 % vzoriek ransomvéru prostredníctvom spolupráce medzi sieťou a úložiskom. Sieťové zariadenia môžu zachytávať informácie a úroveň ransomvéru a spolupracovať s úložnými zariadeniami na blokovanie a ochranu, a tak obnovovať služby do normálneho stavu.

Útoky ransomvéru sú naďalej globálnou hrozbou, pričom primárnymi cieľmi sú služby, IT a výrobné odvetvia. Preto je nevyhnutné, aby podniky posilnili „imunitu" svojich dátových centier, aby sa ochránili pred vírusmi a útokmi ransomvéru a zabezpečili stabilnú prevádzku svojich základných systémov služieb.

Riešenie Huawei MRP je prvým riešením ochrany pred ransomvérom v odvetví, ktoré dosiahlo spoluprácu medzi sieťou a úložiskom, a poskytuje obranu v dvoch líniách, ktorá zahŕňa šesť vrstiev ochrany. Prvou bezpečnostnou obrannou líniou je sieť, ktorá poskytuje prevenciu narušenia na hranici siete a prevenciu šírenia v intranete. Poslednou obrannou líniou pre ochranu údajov je úložisko, ktoré poskytuje ochranu uložených dát, bezpečné snímky, ochranu zálohy a ochranu izolačnej zóny. Riešenie MRP vytvára hĺbkový obranný systém s fázami pred, počas a po udalosti, ktorý je v súlade s rámcom kybernetickej bezpečnosti „identifikuj, chráň, rozpoznaj, reaguj a obnov" (Identify, Protect, Detect, Respond and Recover – IPDRR) Národného inštitútu pre štandardy a technológie (NIST). Ide o systematické riešenie na obranu proti útokom ransomvéru a môže lepšie spĺňať požiadavky globálnych podnikov na zabezpečenie vysokej bezpečnosti infraštruktúry dátových centier.

Test riešenia MRP zahŕňa 21 testovacích prípadov. Riešenie MRP prešlo všetkými úspešne. Test zahŕňa kolaboratívnu detekciu, kolaboratívne blokovanie, kolaboratívnu ochranu a obnovu služby.

Na MWC 2024 vydal Kevin Tolly, zakladateľ Tolly Group, spoločnosti Huawei certifikát „Huawei Multilayer Ransomware Protection (MRP) Solution". Povedal: „Tento test sa týkal všetkých štyroch aspektov ochrany pred ransomvérom vrátane detekcie vírusov, blokovania vírusov, ochrany systému a obnovy systému. Uplatnil 21 typických testovacích scenárov a je najkomplexnejším a najprísnejším testom, ktorý spoločnosť Tolly doteraz vykonala v oblasti ochrany pred ransomvérom. Výsledky testov preukazujú, že schopnosť riešenia Huawei MRP je špičkou v odvetví."

Ak máte záujem o ďalšie informácie, stiahnite si protokol o teste na adrese:

https://www.tolly.com/publications/detail/224103

Podrobnosti o MRP spoločnosti Huawei nájdete na adrese: https://e.huawei.com/en/solutions/data-center/multi-level-data-center/mrp

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2350582/Huawei_Multilayer_Ransomware_Protection.jpg

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring