OTS: MetLife: Slováci na cestách riskujú, v dôsledku čoho dochádza k zranenia...

TASR, 7. februára 2020 11:04

OTS: MetLife: Slováci na cestách riskujú, v dôsledku čoho dochádza k zraneniam a úmrtiam

Bratislava 7. februára (TASR-OTS) - Počet dopravných nehôd na Slovensku síce medziročne klesol, ale pribudlo tých smrteľných. Najčastejšou príčinou dopravnej nehody bolo porušenie povinností vodiča, medzi čo patrí napríklad aj telefonovanie za volantom. Slováci na cestách podľa týchto štatistík zbytočne riskujú a hazardujú so svojím zdravím a životom ostatných účastníkov cestnej premávky. Uvádza produktová špecialistka MetLife Slovensko Erika Poleková.

Podľa oficiálnej štatistiky Prezídia Policajného zboru SR bolo na Slovensku v roku 2019 zaznamenaných 13.715 dopravných nehôd. Je to síce pokles v porovnaní s rokom 2018 o 187 nehôd, stúpol však počet usmrtených osôb a o život na cestách prišlo v minulom roku 245 ľudí. V súvislosti s nehodami na slovenských cestách utrpelo 1034 osôb ťažké zranenia a 5507 ľudí ľahké zranenia.

„Pri uzatváraní životného či úrazového poistenia väčšina ľudí uvažuje predovšetkým o krátkodobých výhodách plynúcich z poistenia a nesústredí sa na najdôležitejšiu časť a to je dlhodobé hľadisko. Ľudia by sa pri zakladaní takéhoto poistenia mali predovšetkým sústrediť na takzvané závažné riziká, akými sú napríklad invalidita či trvalé následky. Pri správnom nastavení takého krytia zaručuje poistenie aspoň čiastočné náhrady dlhodobej pracovnej neschopnosti, výpadku príjmu a poskytujú dočasné finančné zabezpečenie poistencovi a jeho rodine,“ vysvetlila Poleková

Najčastejšou príčinou dopravnej nehody, a to až takmer v polovici nehôd, bolo porušenie povinnosti vodiča, kam patrí napríklad aj telefonovanie za volantom. Druhou príčinou a to v 12 percentách, bola nedovolená rýchlosť jazdy a na treťom mieste je nesprávna jazda cez križovatku. Najviac dopravných nehôd sa stalo v Košickom kraji a najmenej v Bratislavskom kraji. Najčastejšie k nehodám na slovenských cestách došlo vo štvrtok a v piatok a najmenej v utorok.

Je potrebné si uvedomiť, že aj taká každodenná a až rutinná činnosť ako šoférovanie môže v prípade nehody ovplyvniť zvyšok života a k nehode nemusí dôjsť iba na Slovensku. Príkladom počet nehôd v ČR každoročne prekračuje číslo 100.000 a v Poľsku je najvyšší počet úmrtí na cestách z krajín V4. „Pred cestou mimo územia SR sa oplatí mať uzatvorené klasické cestovné poistenie, ktoré hradí predovšetkým liečebné výdavky v prípade úrazu, či nehody v zahraničí. Úrazové a zdravotné poistenie chráni pred ďalšími následkami úrazu a poskytne finančnú kompenzáciu, ktorú je možné použiť napríklad na úhradu nadštandardnej liečby, rehabilitácie alebo pomoc v domácnosti. Napríklad v rámci poistenia denných dávok za liečenie úrazu vám v prípade otrasu mozgu budeme po dobu 15 dní vyplácať dennú dávku. Pokiaľ by išlo o zlomeninu stehennej kosti, tak ide o dobu 185 dní,“ dodala na záver Poleková.

MetLife úspešne pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Pre viac informácií, navštívte www.metlife.sk.

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom svojich dcérskych a prepojených spoločností („MetLife“) jednou z popredných spoločností na svete poskytujúcich finančné služby, poistenie, dôchodky, zamestnanecké výhody a riadenie aktív, aby pomohli svojim individuálnym a inštitucionálnym zákazníkom orientovať sa v meniacom sa svete. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe.

Upozornenie: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring