OTS: MetLife prináša novinky v oblasti skupinového poistenia pre zamestnancov

TASR, 31. marca 2023 11:00

Bratislava 31. marca (TASR/OTS) - Úloha zamestnávateľa na kolísavom pracovnom trhu v súvislosti s udržaním si kvalitných pracovníkov je veľmi široká. Každý aspekt individuálne ovplyvňuje jednotlivca a súčasťou zamestnaneckej skúsenosti je nielen kultúra firmy, zmysluplnosť práce, flexibilita, odmeňovanie, kariérny rast, ale aj benefity.

„Čoraz viac zamestnávateľov vníma skupinové poistenie ako moderný a žiadaný benefit od svojich zamestnancov a preto ho zaraďujú do svojej benefitnej štruktúry. Ako všetky druhy poistenia, aj toto poistenie sa rokmi čoraz viac modernizuje, prináša novinky a zohľadňuje požiadavky trhu a v spoločnosti,“ vysvetlil riaditeľ pre zamestnanecké benefity CZ & SK spoločnosti MetLife Petr Skála.

Historicky si firmy najčastejšie vyberali poistenie invalidity alebo smrti zamestnanca. Posledné roky sa programy skupinového poistenia viac sústredili na životný štýl, teda poistenie s výplatou poistného plnenia pri diagnóze závažného ochorenia, alebo kompenzácie pri práceneschopnosti, ktorá vyrovnáva rozdiel medzi výplatou nároku zo Sociálnej poisťovne a mzdou zamestnanca. Spoločnosť MetLife preto prináša v oblasti skupinového poistenia pre zamestnávateľov tri novinky. Poisťovňa tak reagovala napríklad na vznikajúcu potrebu firiem s častejším nárastom psychických ochorení svojich zamestnancov, ktorých chcú zamestnávatelia podporiť.

„Preto pod pracovnú neschopnosť najnovšie spadajú aj psychické ochorenia pod podmienkou, že neboli spôsobené dôsledkom omamných a návykových látok. Ide o novinku, ktorú MetLife predstavil ako jediná poisťovňa na trhu v oblasti skupinového poistenia. Ďalšou úpravou je možnosť progresívneho plnenia následkov trvalého úrazu až s 10-násobkom poistného krytia. V praxi to znamená, že zamestnanec dostane viac peňazí za rovnakú poistnú udalosť podľa rozsahu poškodenia bez ohľadu na to, či ide o pracovný úraz. Ide opäť o úpravu, ktorá je výnimočná na slovenskom poistnom trhu,“ zdôraznil Skála.

Lojalita zamestnancov voči zamestnávateľovi závisí od ich spokojnosti. Na jej opačnom konci sú rezignácia, syndróm vyhorenia či ukončovanie pracovných pomerov. Spúšťačom celého procesu je pocit nedostatku záujmu zamestnávateľa o zamestnanca. Pokiaľ sú naplnené zamestnancove potreby, tak priamo úmerne stúpa aj jeho výkonnosť. Medzi ďalšie najviac ovplyvniteľné oblasti v prípade spokojnosti zamestnanca sú jeho angažovanosť, motivácia a kooperácia s ostatnými.

Ako ďalej priblížil Skála, novinkou je aj to, že za poistnú udalosť je považované aj osobné a celodenné ošetrovanie člena blízkej rodiny z dôvodu úrazu alebo choroby, pokiaľ dochádza k zníženiu alebo strate príjmu domácnosti. Pozitívna spätná väzba na skupinové poistenie plynie aj z toho, že zamestnancov ako aj ich blízkych zabezpečuje v prípade smrti, choroby, úrazov či iných následkov. Zároveň je poistenie celosvetovo platné 24 hodín denne aj mimo pracovnej aktivity. Ide o produkt s jednoduchou administratívou a s výrazne nižšími cenami ako pri individuálnom poistení.

Populárne medzi zamestnávateľmi sú aj jednoduché programy cestovného poistenia, pri ktorých sú poistení automaticky všetci zamestnanci cestujúci v mene zamestnávateľa do zahraničia. Poistenie sa vzťahuje na neočakávané situácie súvisiace so zdravím, osobnými vecami, zrušením či prerušením cesty alebo meškaním lietadla. Poistenie automaticky platí aj v rámci SR a najmä pokrýva určité dorovnanie životného štandardu v prípade nečakanej situácie.

„Aby si zamestnanec vedel udržať komfort a finančné zabezpečenie, pre zamestnávateľov sa odporúča mať v prípade pracovných úrazov okrem povinného poistenia uzavreté aj vhodné komerčné poistenie. Takisto je vhodné mať k základnému zdravotnému poisteniu dojednané aj cestovné poistenie, keďže práve to pokrýva repatriáciu, stratu alebo poškodenie batožiny, obsahuje asistenciu a pokrýva aj náklady v súkromných zdravotníckych zariadeniach v Európe,“ priblížil Skála.

Poisťovňa MetLife Slovensko má viac ako 580 skupinových klientov a kryje takmer 64 000 zamestnancov. Ponúka aj menej tradičné riešenia pre zamestnávateľov. Poistením MetLife kryla príkladom razičov tunelov v Nórsku, osoby pri výstavbe továrne v Nigérii, brigádnikov pri príprave hudobného festivalu, zamestnancov kameňolomu, či vodičov z povolania.

MetLife na Slovensku

MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Aktuálne má na Slovensku viac ako 450 000 klientov.

O spoločnosti MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností („MetLife“) jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com, www.metlife.sk.

https://www.metlife.sk/skupinove-poistenie/

https://www.metlife.sk/skupinove-poistenie/skupinove-cestovne-poistenie/

UPOZORNENIE: Upozorňujeme odberateľov, že materiály označené skratkou OTS sú poskytované v rámci Originálnej textovej služby a za ich obsah nesie zodpovednosť zadávateľ.

Všetko o agentúre
Spravodajský servis
Mobilné aplikácie
Videá
PR servis OTS
Fotografie
Audioservis
Archív a databázy
Monitoring